25 marca 2024

Excel klasa 8

 Rozwiąż zadania

1.  Adresowanie bezwzględne

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cyxzeygx9MrAORhU5hKkGEfeKbEaikoS/edit?usp=drive_link&ouid=115373003104899731537&rtpof=true&sd=true

2. Procenty

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BEAMESVzG8OB-JO9YVUoek9fPYoajSsy/edit?usp=sharing&ouid=115373003104899731537&rtpof=true&sd=true

3. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17v9moT2H9DOXHOaFKouPvTzVmtGYP6gU/edit?usp=drive_link&ouid=115373003104899731537&rtpof=true&sd=true