05 października 2021

„Zajęcia dla dzieci i młodzieży na basenie”


Od września 2021 r. w ZSO w Wydminach wznowiona została realizacja projektu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminy Wydminy: „Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jako próba wszechstronnego ukierunkowania sportowego dzieci i młodzieży”. W ramach projektu odbywają się min. zajęcia na basenie. Pod kierunkiem instruktorów uczniowie uczą się pływać lub doskonalą umiejętność pływania.