25 października 2021

WF z AWF w klasach 1 - 3

 Uczniowie klas 1 - 3 SP uczestniczą w programie ministerialnym ,,WF z AWF - Aktywny powrót uczniów do szkoły". W naszej szkole w klasach młodszych zajęcia te prowadzi Iwona Szulc i Agata Skopnik, które ukończyły szkolenie kwalifikujące do prowadzenia takich zajęć. Celem projektu koordynowanego przez AWF w Warszawie, jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Realizację zajęć, zaplanowano do 15 grudnia 2021r.