16 stycznia 2019

POCZTÓWKOWA MAPA POLSKI

Zakończyła się wymiana pocztówkowa w ramach Ogólnopolskiej Innowacji Pedagogicznej„Pocztówkowa Mapa Polski - wspólne świętowanie obchodów100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”. 
Nasza szkoła wysłała pocztówki do 100 szkół z całej Polski.

W epoce powszechnej globalizacji poczucie własnej tożsamości staje się czymś niezwykle ważnym. Dotyczy to szczególnie edukacji szkolnej, która powinna być skierowana na wychowanie człowieka mądrego, otwartego i zaangażowanego w poznawanie własnego kraju. Dla każdego ucznia pojęcie ,, małej ojczyzny” jest czymś ważnym, gdyż stanowi naturalną przestrzeń kształtowania jego charakteru.
            Innowacja miała na celu wprowadzić uczniów w świat wartości, ucząc jednocześnie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego. Kształtowała przywiązanie do symboli narodowych, dziedzictwa poprzednich pokoleń.  Wzmocniła także poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych. Idea wysyłania kartek pocztowych i stworzenie „Pocztówkowej Mapy Polski” miało związek z obchodzonym w tym roku jubileuszem 100-lecia niepodległości Polski. W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów wypierane jest przez korzystanie z różnych technologii komunikacyjnych. Szybciej, łatwiej i taniej napisać jest SMS lub emaila, często nie zwracając uwagi na poprawność ortograficzną i styl informacji.  Pisanie listów, wymaga od nadawcy większego zaangażowania, wysiłku, wyobraźni i odpowiedzialności za słowo. Przetrzymywane kartki, listy mogą być wspaniałą pamiątką, do której wraca się po latach.
            Inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej był wzrost zmian modelu wychowania XXI wieku dzieci i młodzieży oraz zmiany zachodzące środowisku społecznym, w jakim przebywają dzieci. Z biegiem lat coraz częściej obserwujemy, że dzieci podczas przerw, lekcji w pracach grupowych, czy podczas spędzania czasu na placu zabaw nie mają o czym ze sobą rozmawiać. We współczesnych rodzinach, mało kto pamięta już o tym, aby wysłać kartkę z życzeniami świątecznymi, czy pozdrowieniami z wakacji. Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jest to bardzo ciekawa forma komunikowania się z innymi osobami. Poprzez udział nawiązaliśmy kontakt z dziećmi z innych placówek oświatowych, a finalnym elementem naszej innowacji było stworzenie POCZTÓWKOWEJ MAPY POLSKI.
                                                                                                                                       Magdalena Gorlo