05 stycznia 2019

PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW 2018/2019PRZEDSZKOLAKI  W  OBCHODACH 
100  ROCZNICY 
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCIBudowanie tożsamości narodowej i wspólnoty narodowej osiąga się poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, dzięki którym dzieci poznają pojęcia i niektóre wydarzenia związane z historią naszego państwa.

Dlatego tegoroczne Pasowanie na Przedszkolaka w ZSO w Wydminach miało charakter patriotyczny. „Pasowanie Młodych Patriotów” poprzedziło krótkie widowisko, przybliżające namiastkę historii.

19 listopada dzieci naszego oddziału przedszkolnego zaprezentowały montaż muzyczno-taneczny pod hasłem „Pisk Białego Orła”. Tańcem i muzyką opowiedziały historię Polski i walkę o wolność w okresie zaborów. Symbolem wolnej Polski w przedstawieniu był biały orzeł, którego głos - pisk nie pozwolił Polakom tracić nadziei na wolność.

Dopełnieniem widowiska były biało-czerwone stroje dzieci, powiewająca flaga Polski, pieśni patriotyczne wykonywane wspólnie z zaproszonymi gośćmi, narodowy taniec polonez i tort od rodziców również w konwencji patriotycznej.

Pamiątką z tegorocznego patriotycznego pasowania było wspólne wykonanie białego orła z odrysowanych i wyciętych rączek dzieci.
                                                                            Małgorzata Król
                                                                            fot. Agnieszka Sadowska