03 listopada 2018

"Kapelusz Pani Jesieni"Kapelusz Pani Jesieni"
WEWNĄTRZSZKOLNY
KONKURS PLASTYCZNY

ROZSTRZYGNIĘTY


W kształtowaniu osobowości dziecka wielką rolę odgrywają konkursy, które wzmacniają charakter dziecka. Między innymi uczą zdrowej rywalizacji, rozwijają wyobraźnię, zwiększają zapał do pracy, dobrze wpływają na samoocenę, przynależność do grupy i zachęcają do aktywnego spędzania czasu, o co w dzisiejszej dobie szybko rozwijającego się świata elektroniki bardzo trudno.

Ponadto angażują również rodziców, którzy przyłączają się do zabawy, spędzając dzięki temu więcej czasu z pociechami, pogłębiając swoje relacje. Natomiast współpraca rodzic-uczeń-nauczyciel sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka i powinna towarzyszyć na każdym etapie edukacji.


Dlatego w październiku w naszej szkole, dla dzieci oddziału przedszkolnego został zorganizowany konkurs plastyczno-techniczny „Kapelusz Pani Jesień” .


Głównym jego celem było:

- Rozwijanie zdolności manualnych;
- Rozwijanie zainteresowań plastycznych;
- Rozwój wyobraźni twórczej z wykorzystaniem piękna otaczającej przyrody;
- Aktywizowanie dzieci i ich rodziców, opiekunów, nauczycieli we wspólną zabawę

Udział w konkursie wzięło 36 uczniów. Prace okazały się bardzo pomysłowe: zarówno te
w formie płaskiej  jak i przestrzennej. 
Kryteria oceny prac, którymi kierowało się jury: 
·Pomysłowość;
·Estetyka pracy;
·Różnorodność wykorzystanych materiałów.
 pozwoliły wyłonić zwycięzców.


  LAUREACI  KONKURSU:

·         w kategorii „Prace w formie płaskiej” 

I miejsce    - Kacper Panasiuk 
II miejsce   - Witold Zubowicz
III miejsce  - Natalia Własiuk

Wyróżnienia
Oliwia Kogut, Oskar Chęcmanowski, Patrycja Michałuszko, 
Jakub Polak, Paulina Brulińska, Kornelia Popławska

·         w kategorii „Prace w formie przestrzennej” 

I miejsce    - Aleksandra Malinowska 
II miejsce   - Kacper Sidorowicz
III miejsce  - Patryk Podgórski

Wyróżnienia
Marek Kałużny, Michał Sidorowicz

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Pozostali uczestnicy - dyplomami i słodką niespodzianką.
Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY!              
                                                                                                                   Małgorzata Król