25 października 2018

Dzień Głośnego Czytania            1 października 2018 roku, w bibliotece szkolnej ZSO w Wydminach, przeprowadzono akcję głośnego czytania, która odbyła się  z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Dzień ten  obchodzony jest w całej Polsce 29 września, w dniu urodzin Janiny Porazińskiej. 
Został on ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Ksiażki w 2001r.  Jego głównymi beneficjentami są dzieci. Czytanie na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Z okazji tego święta w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia czytelnicze, otwarte,   na podstawie utworu Janiny Porazińskiej pt.: ,,Na grzyby !". Do wspólnego, głośnego czytania  przyłączyli się zaproszeni goście -   sekretarz Urzędu Gminy Wydminy p. Alina Romanowicz, dyrektor ZSO  w Wydminach p. Dorota Fiedorczyk oraz wicedyrektor p. Janina Dubnicka. Po przeczytaniu wiersza  odbyła się rozmowa na temat jego  treści. Dzieci przeliczały, wymieniały nazwy poznanych grzybów, zapoznawały się z ich wyglądem. Utrwaliły również zasady uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na stawiane pytania. W  nagrodę  za  aktywny udział w zajęciach otrzymały medale, kolorowanki oraz książkowe ludki.  Upominkami zostali obdarowani również przybyli goście. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.
Zajęcia przeprowadzono w grupie dzieci 5-letnich, klas 01, 02 oraz 2a.
Akcja głośnego czytania została rozpropagowana w całej szkole poprzez wystawy, gazetki, hasła, ulotki.
Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
& zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
& rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
& uczy myślenia, poprawia koncentrację;
& wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
& poszerza wiedzę ogólną;
& uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
& ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
& zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
& chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury;
& buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
& kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.